Μπαταρίες κουζίνας

 • Μπαταρία Αναμικτική Νεροχύτου FIORE ALTURA

  Μπαταρία Αναμικτική Νεροχύτου Κουζίνας Fiore Altura επίτοιχη πλήρης με καταιονηστήρα χειρός. Η οικονομική λύση της Ιταλικής εταιρίας Fiore για το νεροχύτη σας.
 • Μπαταρία Αναμικτική Νεροχύτου FIORE ALTURA

  Μπαταρία Αναμικτική Νεροχύτου Κουζίνας Fiore Altura επίτοιχη πλήρης με καταιονηστήρα χειρός. Η οικονομική λύση της Ιταλικής εταιρίας Fiore για το νεροχύτη σας.
 • Μπαταρία Μιάς Όπης FIORE CLASSIC LINE

  Μπαταρία Νιπτήρος-Νεροχύτου μιάς οπής Fiore Classic Line πλήρης με πόμολα. Η οικονομική λύση της Ιταλικής εταιρίας Fiore για το νιπτήρα-νεροχύτη σας.
 • Μπαταρία Μονή Πάγκου Fiore Classic Line

  Μπαταρία μονή πάγκου μιάς οπής Fiore Classic Line πλήρης με πόμολα. Η οικονομική λύση της Ιταλικής εταιρίας Fiore για το νεροχύτη σας.
 • Μπαταρία Μονή Τόίχου Fiore Classic Line

  Μπαταρία Νεροχύτου μονή τοίχου Fiore Classic Line πλήρης με πόμολα. Η οικονομική λύση της Ιταλικής εταιρίας Fiore για το νεροχύτη σας.
 • Μπαταρία Νεροχύτου Τοίχου Fiore Classic Line

  Μπαταρία Νεροχύτου διπλή τοίχου Fiore Classic Line πλήρης με πόμολα. Η οικονομική λύση της Ιταλικής εταιρίας Fiore για το νεροχύτη σας.
 • Μπαταρία Αναμικτική Νεροχύτου FIORE ALTURA Μπαταρία Αναμικτική Νεροχύτου Κουζίνας Fiore Altura επίτοιχη πλήρης με καταιονηστήρα χειρός. Η οικονομική λύση της Ιταλικής εταιρίας Fiore για το νεροχύτη σας.
 • Μπαταρία Αναμικτική Νεροχύτου FIORE ALTURA Μπαταρία Αναμικτική Νεροχύτου Κουζίνας Fiore Altura επίτοιχη πλήρης με καταιονηστήρα χειρός. Η οικονομική λύση της Ιταλικής εταιρίας Fiore για το νεροχύτη σας.
 • Μπαταρία Μιάς Όπης FIORE CLASSIC LINE Μπαταρία Νιπτήρος-Νεροχύτου μιάς οπής Fiore Classic Line πλήρης με πόμολα. Η οικονομική λύση της Ιταλικής εταιρίας Fiore για το νιπτήρα-νεροχύτη σας.
 • Μπαταρία Μονή Πάγκου Fiore Classic Line Μπαταρία μονή πάγκου μιάς οπής Fiore Classic Line πλήρης με πόμολα. Η οικονομική λύση της Ιταλικής εταιρίας Fiore για το νεροχύτη σας.
 • Μπαταρία Μονή Τόίχου Fiore Classic Line Μπαταρία Νεροχύτου μονή τοίχου Fiore Classic Line πλήρης με πόμολα. Η οικονομική λύση της Ιταλικής εταιρίας Fiore για το νεροχύτη σας.
 • Μπαταρία Νεροχύτου Τοίχου Fiore Classic Line Μπαταρία Νεροχύτου διπλή τοίχου Fiore Classic Line πλήρης με πόμολα. Η οικονομική λύση της Ιταλικής εταιρίας Fiore για το νεροχύτη σας.