Κλειδαριές

 • Κλειδαριά DOMUS EXPORT

  Η κλειδαριά EXPORT χρησιμοποιείται σε ξύλινες πόρτες εισόδου και έχει κλείδωμα δύο στροφών στα 20χιλ. Διατίθεται με φινίρισμα ορείχαλκου ή χρωμίου.

   
 • Κλειδαριά DOMUS ΤΡΙΑΙΝΑ


  Η κλειδαριά ασφαλείας ΤΡΙΑΙΝΑ χρησιμοποιείται σε ξύλινες πόρτες εισόδου. Διαθέτει γλώσσα με 3 πείρους που εκτείνεται στα 23χιλ.
  Η ΤΡΙΑΙΝΑ Plus αποτελεί δε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας με την ατσαλένια γλώσσα, αδιάρρηκτο κύλινδρο, ατσάλινη πλάκα προστασίας της κλειδαριάς, ζεύγη πείρων για την ενίσχυση των μεντεσέδων και πανίσχυρο αντίκρυσμα.
  Η κλειδαριά ασφαλείας ΤΡΙΑΙΝΑ χρησιμοποιείται σε ξύλινες πόρτες εισόδου. Διαθέτει γλώσσα με 3 πείρους που εκτείνεται στα 23χιλ.

  Η ΤΡΙΑΙΝΑ Plus αποτελεί δε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας με την ατσαλένια γλώσσα, αδιάρρηκτο κύλινδρο, ατσάλινη πλάκα προστασίας της κλειδαριάς, ζεύγη πείρων για την ενίσχυση των μεντεσέδων και πανίσχυρο αντίκρυσμα.
 • Κλειδαριά DOMUS EXPORT Η κλειδαριά EXPORT χρησιμοποιείται σε ξύλινες πόρτες εισόδου και έχει κλείδωμα δύο στροφών στα 20χιλ. Διατίθεται με φινίρισμα ορείχαλκου ή χρωμίου.  
 • Κλειδαριά DOMUS ΤΡΙΑΙΝΑ Η κλειδαριά ασφαλείας ΤΡΙΑΙΝΑ χρησιμοποιείται σε ξύλινες πόρτες εισόδου. Διαθέτει γλώσσα με 3 πείρους που εκτείνεται στα 23χιλ. Η ΤΡΙΑΙΝΑ Plus αποτελεί δε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας με την ατσαλένια γλώσσα, αδιάρρηκτο κύλινδρο, ατσάλινη πλάκα προστασίας της κλειδαριάς, ζεύγη πείρων για την ενίσχυση των μεντεσέδων και πανίσχυρο αντίκρυσμα. Η κλειδαριά ασφαλείας ΤΡΙΑΙΝΑ χρησιμοποιείται σε ξύλινες πόρτες εισόδου. Διαθέτει γλώσσα με 3 πείρους που εκτείνεται στα 23χιλ. Η ΤΡΙΑΙΝΑ Plus αποτελεί δε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας με την ατσαλένια γλώσσα, αδιάρρηκτο κύλινδρο, ατσάλινη πλάκα προστασίας της κλειδαριάς, ζεύγη πείρων για την ενίσχυση των μεντεσέδων και πανίσχυρο αντίκρυσμα.