Καπνοδόχοι

 • Καμινάδα Μονού Τοιχώματος Ευθείας Ραφής Ανοξείδωτου Χάλυβα AISI 304 ΒΑ

  Καμινάδα Μονού Τοιχώματος Ευθείας Ραφής από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ΒΑ  κατάλληλη για την κατασκευή συστημάτων απαγωγής καυσαερίων από λέβητες και εστίες, με καύσιμο πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξύλο.
 • Καμπύλη Μονού Τοιχώματος 90° Ανοξείδωτου Αντιμαγνητικόυ Χάλυβα AISI 304 ΒΑ

  Καμπύλη Μονού Τοιχώματος 90° από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 304 ΒΑ κατάλληλη για την κατασκευή συστημάτων απαγωγής καυσαερίων από λέβητες και εστίες, με καύσιμο πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξύλο.
 • Καμπύλη Μονού Τοιχώματος 45° Ανοξείδωτο Χάλυβα AISI 304 ΒΑ


  Καμπύλη μονού τοιχώματος 45° από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ΒΑ  κατάλληλη για την κατασκευή συστημάτων απαγωγής καυσαερίων από λέβητες και εστίες, με καύσιμο πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξύλο.
 • Ταφ Μονού Τοιχώματος Ανοξείδωτου Χάλυβα AISI 304 ΒΑ

  Ταφ Μονού τοιχώματος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ΒΑ κατάλληλη για την κατασκευή συστημάτων απαγωγής καυσαερίων από λέβητες και εστίες, με καύσιμο πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξύλο.
 • Πώμα Καθαρισμού Ρακόρ 1/2" Ανοξείδωτου Χάλυβα AISI 304 ΒΑ

  Πώμα καθαρισμού ρακόρ 1/2" από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλη για την κατασκευή συστημάτων απαγωγής καυσαερίων από λέβητες και εστίες, με καύσιμο πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξύλο.
   
 • Απόληξη Καμινάδας Ανοξείδωτου Χάλυβα AISI 304

  Απόληξη καμινάδας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 κατάλληλη για την κατασκευή συστημάτων απαγωγής καυσαερίων από λέβητες και εστίες, με καύσιμο πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξύλο.
 •  Στήριγμα Τοίχου Απλό Ανοξείδωτου Χάλυβα AISI 304 BA

  Στήριγμα τοίχου απλό από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 BA κατάλληλη για την κατασκευή συστημάτων απαγωγής καυσαερίων από λέβητες και εστίες, με καύσιμο πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξύλο.

   
   
 • Καμινάδα Μονού Τοιχώματος Ευθείας Ραφής Ανοξείδωτου Χάλυβα AISI 304 ΒΑ Καμινάδα Μονού Τοιχώματος Ευθείας Ραφής από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ΒΑ  κατάλληλη για την κατασκευή συστημάτων απαγωγής καυσαερίων από λέβητες και εστίες, με καύσιμο πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξύλο.
 • Καμπύλη Μονού Τοιχώματος 90° Ανοξείδωτου Αντιμαγνητικόυ Χάλυβα AISI 304 ΒΑ Καμπύλη Μονού Τοιχώματος 90° από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 304 ΒΑ κατάλληλη για την κατασκευή συστημάτων απαγωγής καυσαερίων από λέβητες και εστίες, με καύσιμο πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξύλο.
 • Καμπύλη Μονού Τοιχώματος 45° Ανοξείδωτο Χάλυβα AISI 304 ΒΑ Καμπύλη μονού τοιχώματος 45° από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ΒΑ  κατάλληλη για την κατασκευή συστημάτων απαγωγής καυσαερίων από λέβητες και εστίες, με καύσιμο πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξύλο.
 • Ταφ Μονού Τοιχώματος Ανοξείδωτου Χάλυβα AISI 304 ΒΑ Ταφ Μονού τοιχώματος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ΒΑ κατάλληλη για την κατασκευή συστημάτων απαγωγής καυσαερίων από λέβητες και εστίες, με καύσιμο πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξύλο.
 • Πώμα Καθαρισμού Ρακόρ 1/2" Ανοξείδωτου Χάλυβα AISI 304 ΒΑ Πώμα καθαρισμού ρακόρ 1/2" από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλη για την κατασκευή συστημάτων απαγωγής καυσαερίων από λέβητες και εστίες, με καύσιμο πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξύλο.  
 • Απόληξη Καμινάδας Ανοξείδωτου Χάλυβα AISI 304 Απόληξη καμινάδας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 κατάλληλη για την κατασκευή συστημάτων απαγωγής καυσαερίων από λέβητες και εστίες, με καύσιμο πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξύλο.
 •  Στήριγμα Τοίχου Απλό Ανοξείδωτου Χάλυβα AISI 304 BA Στήριγμα τοίχου απλό από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 BA κατάλληλη για την κατασκευή συστημάτων απαγωγής καυσαερίων από λέβητες και εστίες, με καύσιμο πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξύλο.