Τσιμέντο κονιάματα

  • Ινοπλισμένη Τσιμεντοκονία  2-5 cm Ανά Στρώση D-6

    Έτοιμο, ινοπλισμένο, επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα που μόνο με την προσθήκη νερού απλώνεται και δουλεύεται εύκολα.Έχει εξαιρετικές ρεολογικές ιδιότητες που το καθιστούν απαραίτητο για τη δημιουργία ρύσεων και αλφαδιών για κάθε είδους επένδυση σε δάπεδα.Δεν διαβρώνει τις σωληνώσεις (όπως τα παραδοσιακά υλικά με άμμο θαλάσσης), δεν ρηγματώνει, διαθέτει υψηλές μηχανικές αντοχές και είναι ανθεκτικό στον παγετό και την υγρασία.

     
  • Ινοπλισμένη Τσιμεντοκονία  2-5 cm Ανά Στρώση D-6 Έτοιμο, ινοπλισμένο, επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα που μόνο με την προσθήκη νερού απλώνεται και δουλεύεται εύκολα.Έχει εξαιρετικές ρεολογικές ιδιότητες που το καθιστούν απαραίτητο για τη δημιουργία ρύσεων και αλφαδιών για κάθε είδους επένδυση σε δάπεδα.Δεν διαβρώνει τις σωληνώσεις (όπως τα παραδοσιακά υλικά με άμμο θαλάσσης), δεν ρηγματώνει, διαθέτει υψηλές μηχανικές αντοχές και είναι ανθεκτικό στον παγετό και την υγρασία.