Θερμοπρόσοψη

  • Ελαστική κόλλα θερμοπρόσοψης NOVABOND PS FLEX 25KG 

    Ελαστική κόλλα - κονίαμα για την τοποθέτηση μονωτικών πλακών επάνω σε υποστρώματα όπως μπετόν, τούβλα, πλάκες ξηράς δόμησης καθώς και για την στερέωση υαλοπλέγματος επάνω στις μονωτικές πλάκες. 
    Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση διαφόρων τύπων μονωτικών πλακών όπως EPS, πετροβάμβακα. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  • Ελαστική κόλλα θερμοπρόσοψης NOVABOND PS FLEX 25KG  Ελαστική κόλλα - κονίαμα για την τοποθέτηση μονωτικών πλακών επάνω σε υποστρώματα όπως μπετόν, τούβλα, πλάκες ξηράς δόμησης καθώς και για την στερέωση υαλοπλέγματος επάνω στις μονωτικές πλάκες.  Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση διαφόρων τύπων μονωτικών πλακών όπως EPS, πετροβάμβακα.