Πρόσμικτα κονιαμάτων

 • Πλαστικοποιητής, Αντικαθιστά Τον Ασβέστη DUROLIT

  Πλαστικοποιητικό, διάφανο, πρόσμικτο υγρό, έτοιμο προς χρήση, αντικαθιστά τον ασβέστη, προσδίδει τέλεια εργασιμότητα και επιβραδύνει την πήξη.Παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα και καταργεί όλα τα μειονεκτήματα που δημιουργεί ο ασβέστης με τη συμμετοχή του, τόσο στα ασβεστοκονιάματα, όσο και στα τσιμεντοκονιάματα.Αυξάνει την αντοχή, την πρόσφυση του νωπού κονιάματος στο υπόστρωμα, τη συγκολλητική ικανότητα της λάσπης κτισίματος καθώς και του σοβά βασικής και τελικής στρώσης.

   

 • Βελτιωτική Ακρυλική Ρητίνη Κονιαμάτων DUROSTOP

  Ακρυλική ρητίνη η οποία, προστιθέμενη σε κάθε τύπο τσιμεντοκονιαμάτων και ασβεστοκονιαμάτων, βελτιώνει σημαντικά τις ιδιότητές τους. Ως πρόσμικτο μάζας, αυξάνει την πρόσφυση, τη στεγανότητα, την ελαστικότητα και την ανθεκτικότητα των κονιαμάτων, αποτρέποντας τη συρρίκνωση και τη δημιουργία ρωγμών.
 • Πρόσμικτο Ακρυλικό Γαλάκτωμα Κονιαμάτων D-20

  Ακρυλική ρητίνη η οποία, προστιθέμενη σε κάθε τύπο τσιμεντοκονιαμάτων και ασβεστοκονιαμάτων, βελτιώνει σημαντικά τις ιδιότητές τους. Ως πρόσμικτο μάζας, αυξάνει την πρόσφυση, τη στεγανότητα, την ελαστικότητα και την ανθεκτικότητα των κονιαμάτων, αποτρέποντας τη συρρίκνωση και τη δημιουργία ρωγμών.

 • Πλαστικοποιητής, Αντικαθιστά Τον Ασβέστη DUROLIT Πλαστικοποιητικό, διάφανο, πρόσμικτο υγρό, έτοιμο προς χρήση, αντικαθιστά τον ασβέστη, προσδίδει τέλεια εργασιμότητα και επιβραδύνει την πήξη.Παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα και καταργεί όλα τα μειονεκτήματα που δημιουργεί ο ασβέστης με τη συμμετοχή του, τόσο στα ασβεστοκονιάματα, όσο και στα τσιμεντοκονιάματα.Αυξάνει την αντοχή, την πρόσφυση του νωπού κονιάματος στο υπόστρωμα, τη συγκολλητική ικανότητα της λάσπης κτισίματος καθώς και του σοβά βασικής και τελικής στρώσης.  
 • Βελτιωτική Ακρυλική Ρητίνη Κονιαμάτων DUROSTOP Ακρυλική ρητίνη η οποία, προστιθέμενη σε κάθε τύπο τσιμεντοκονιαμάτων και ασβεστοκονιαμάτων, βελτιώνει σημαντικά τις ιδιότητές τους. Ως πρόσμικτο μάζας, αυξάνει την πρόσφυση, τη στεγανότητα, την ελαστικότητα και την ανθεκτικότητα των κονιαμάτων, αποτρέποντας τη συρρίκνωση και τη δημιουργία ρωγμών.
 • Πρόσμικτο Ακρυλικό Γαλάκτωμα Κονιαμάτων D-20 Ακρυλική ρητίνη η οποία, προστιθέμενη σε κάθε τύπο τσιμεντοκονιαμάτων και ασβεστοκονιαμάτων, βελτιώνει σημαντικά τις ιδιότητές τους. Ως πρόσμικτο μάζας, αυξάνει την πρόσφυση, τη στεγανότητα, την ελαστικότητα και την ανθεκτικότητα των κονιαμάτων, αποτρέποντας τη συρρίκνωση και τη δημιουργία ρωγμών.