Ανοξείδωτα δοχεία

 • Δοχείο Τροφίμων Ανοξείδωτο Starbox 30L

  Συμπαγής και ομοιόμορφες κολλήσεις στη συναρμολόγηση όλων των επιμέρους μερών του που το καθιστούν αισθητικά ανώτερο του ανταγωνισμού.
 • Δοχείο Τροφίμων Ανοξείδωτο Starbox 50L

  Συμπαγής και ομοιόμορφες κολλήσεις στη συναρμολόγηση όλων των επιμέρους μερών του που το καθιστούν αισθητικά ανώτερο του ανταγωνισμού.
 • Δοχείο Τροφίμων Ανοξείδωτο Starbox 75L

  Συμπαγής και ομοιόμορφες κολλήσεις στη συναρμολόγηση όλων των επιμέρους μερών του που το καθιστούν αισθητικά ανώτερο του ανταγωνισμού.
 • Δοχείο Τροφίμων Ανοξείδωτο Starbox 100L

  Συμπαγής και ομοιόμορφες κολλήσεις στη συναρμολόγηση όλων των επιμέρους μερών του που το καθιστούν αισθητικά ανώτερο του ανταγωνισμού.
 • Δοχείο Τροφίμων Ανοξείδωτο Starbox 150L

  Συμπαγής και ομοιόμορφες κολλήσεις στη συναρμολόγηση όλων των επιμέρους μερών του που το καθιστούν αισθητικά ανώτερο του ανταγωνισμού.
 • Δοχείο Τροφίμων Ανοξείδωτο Starbox 200L

  Συμπαγής και ομοιόμορφες κολλήσεις στη συναρμολόγηση όλων των επιμέρους μερών του που το καθιστούν αισθητικά ανώτερο του ανταγωνισμού.
 • Δοχείο Τροφίμων Ανοξείδωτο Metalbox 30L

  Συμπαγής και ομοιόμορφες κολλήσεις στη συναρμολόγηση όλων των επιμέρους μερών του που το καθιστούν αισθητικά ανώτερο του ανταγωνισμού.
  Η σειρά METALBOX διατίθεται με το μοναδικό πλεονέκτημα του επιπλέον 10% της χωρητικότητας των λοιπών δοχείων.
 • Δοχείο Τροφίμων Ανοξείδωτο Metalbox 50L

  Συμπαγής και ομοιόμορφες κολλήσεις στη συναρμολόγηση όλων των επιμέρους μερών του που το καθιστούν αισθητικά ανώτερο του ανταγωνισμού.
  Η σειρά METALBOX διατίθεται με το μοναδικό πλεονέκτημα του επιπλέον 10% της χωρητικότητας των λοιπών δοχείων.
 • Δοχείο Τροφίμων Ανοξείδωτο Metalbox 75L

  Συμπαγής και ομοιόμορφες κολλήσεις στη συναρμολόγηση όλων των επιμέρους μερών του που το καθιστούν αισθητικά ανώτερο του ανταγωνισμού.
  Η σειρά METALBOX διατίθεται με το μοναδικό πλεονέκτημα του επιπλέον 10% της χωρητικότητας των λοιπών δοχείων.
   
 • Δοχείο Τροφίμων Ανοξείδωτο Metalbox 100L

  Συμπαγής και ομοιόμορφες κολλήσεις στη συναρμολόγηση όλων των επιμέρους μερών του που το καθιστούν αισθητικά ανώτερο του ανταγωνισμού.
  Η σειρά METALBOX διατίθεται με το μοναδικό πλεονέκτημα του επιπλέον 10% της χωρητικότητας των λοιπών δοχείων.
   
 • Δοχείο Τροφίμων Ανοξείδωτο Metalbox 125L

  Συμπαγής και ομοιόμορφες κολλήσεις στη συναρμολόγηση όλων των επιμέρους μερών του που το καθιστούν αισθητικά ανώτερο του ανταγωνισμού.
  Η σειρά METALBOX διατίθεται με το μοναδικό πλεονέκτημα του επιπλέον 10% της χωρητικότητας των λοιπών δοχείων.
 • Δοχείο Τροφίμων Ανοξείδωτο Starbox 30L Συμπαγής και ομοιόμορφες κολλήσεις στη συναρμολόγηση όλων των επιμέρους μερών του που το καθιστούν αισθητικά ανώτερο του ανταγωνισμού.
 • Δοχείο Τροφίμων Ανοξείδωτο Starbox 50L Συμπαγής και ομοιόμορφες κολλήσεις στη συναρμολόγηση όλων των επιμέρους μερών του που το καθιστούν αισθητικά ανώτερο του ανταγωνισμού.
 • Δοχείο Τροφίμων Ανοξείδωτο Starbox 75L Συμπαγής και ομοιόμορφες κολλήσεις στη συναρμολόγηση όλων των επιμέρους μερών του που το καθιστούν αισθητικά ανώτερο του ανταγωνισμού.
 • Δοχείο Τροφίμων Ανοξείδωτο Starbox 100L Συμπαγής και ομοιόμορφες κολλήσεις στη συναρμολόγηση όλων των επιμέρους μερών του που το καθιστούν αισθητικά ανώτερο του ανταγωνισμού.
 • Δοχείο Τροφίμων Ανοξείδωτο Starbox 150L Συμπαγής και ομοιόμορφες κολλήσεις στη συναρμολόγηση όλων των επιμέρους μερών του που το καθιστούν αισθητικά ανώτερο του ανταγωνισμού.
 • Δοχείο Τροφίμων Ανοξείδωτο Starbox 200L Συμπαγής και ομοιόμορφες κολλήσεις στη συναρμολόγηση όλων των επιμέρους μερών του που το καθιστούν αισθητικά ανώτερο του ανταγωνισμού.
 • Δοχείο Τροφίμων Ανοξείδωτο Metalbox 30L Συμπαγής και ομοιόμορφες κολλήσεις στη συναρμολόγηση όλων των επιμέρους μερών του που το καθιστούν αισθητικά ανώτερο του ανταγωνισμού. Η σειρά METALBOX διατίθεται με το μοναδικό πλεονέκτημα του επιπλέον 10% της χωρητικότητας των λοιπών δοχείων.
 • Δοχείο Τροφίμων Ανοξείδωτο Metalbox 50L Συμπαγής και ομοιόμορφες κολλήσεις στη συναρμολόγηση όλων των επιμέρους μερών του που το καθιστούν αισθητικά ανώτερο του ανταγωνισμού. Η σειρά METALBOX διατίθεται με το μοναδικό πλεονέκτημα του επιπλέον 10% της χωρητικότητας των λοιπών δοχείων.
 • Δοχείο Τροφίμων Ανοξείδωτο Metalbox 75L Συμπαγής και ομοιόμορφες κολλήσεις στη συναρμολόγηση όλων των επιμέρους μερών του που το καθιστούν αισθητικά ανώτερο του ανταγωνισμού. Η σειρά METALBOX διατίθεται με το μοναδικό πλεονέκτημα του επιπλέον 10% της χωρητικότητας των λοιπών δοχείων.  
 • Δοχείο Τροφίμων Ανοξείδωτο Metalbox 100L Συμπαγής και ομοιόμορφες κολλήσεις στη συναρμολόγηση όλων των επιμέρους μερών του που το καθιστούν αισθητικά ανώτερο του ανταγωνισμού. Η σειρά METALBOX διατίθεται με το μοναδικό πλεονέκτημα του επιπλέον 10% της χωρητικότητας των λοιπών δοχείων.  
 • Δοχείο Τροφίμων Ανοξείδωτο Metalbox 125L Συμπαγής και ομοιόμορφες κολλήσεις στη συναρμολόγηση όλων των επιμέρους μερών του που το καθιστούν αισθητικά ανώτερο του ανταγωνισμού. Η σειρά METALBOX διατίθεται με το μοναδικό πλεονέκτημα του επιπλέον 10% της χωρητικότητας των λοιπών δοχείων.