Κόλλα GOLD

Best deals

DUROSTIC

 
Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών GOLD 25kg

Τσιμεντοειδής, εύκαμπτη, λευκή κόλλα πλακιδίων, ενισχυμένη με ακρυλικές ρητίνες. 
Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση, τη μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση, την αντοχή της στην υγρασία και τον παγετό. Η υψηλή της θιξοτροπία επιτρέπει επιστρώσεις σε πάχη έως 15mm χωρίς να ‘κάθεται’, ενώ έχει μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. 


► Μορφή - Χρώμα • Τσιμεντοειδής κονία - Λευκό
► Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος • 1,30±0,05 kg/lt
► Απαίτηση σε νερό • 7 lt νερό σε 25 kg κονία
► Θερμοκρασία εφαρμογής • Από +5 °C έως +35 °C
► Θερμοκρασιακή αντοχή • Από -35 °C έως +90 °C
► Πάχος Εφαρμογής • Έως 15 mm
► Χρόνος ζωής στο δοχείο • Τουλάχιστον 7 ώρες
► Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης • 30 λεπτά
► Χρόνος μικρορυθμίσεων • 30 λεπτά
► Αρμολόγηση • Μετά από 4-8 ώρες σε τοίχο-24 ώρες σε δάπεδο
► Βατότητα • Μετά από 24 ώρες
► Παράδοση προς χρήση • Μετά από 12-14 ημέρες

 

Βάρος 5-25 Kg